Tradīcijas

Mūsu „Sprīdītī” ir iecienīti dažādi pasākumi un svētki:

 • 1.septembris – Zinību diena;
 • Miķeļi – ražas svētki;
 • Rudens svētki;
 • 18.novembris – Latvijas dzimšanas diena;
 • Adventes sveces iedegšana;
 • Salatēva sveiciens;
 • Jaunais gads;
 • Valentīndiena;
 • Meteņi – Масленица;
 • Putnu dienas;
 • Teātra dienas;
 • Vecvecāku dienas;
 • Lieldienas;
 • Māmiņas diena;
 • Izlaiduma balle;
 • 1. jūnijs – bērnības diena;
 • Jāņi…
 • Ūdens svētki;
 • Smilšu svētki;
 • Sporta izpriecas

Grupās pastāvīgi tiek svinētas bērnu dzimšanas dienas. Iestādes telpās un teritorijā ir apskatāmas dažādas izstādes.

Notiek izpriecas, tematiskās pēcpusdienas, ekskursijas, tikšanās. Piedalāmies pilsētas organizētajos konkursos un izstādēs.