Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Tukuma ielā 47a, Daugavpilī.

       Vērtības:

Cieņa, atbalsts, mīlestība.

        Misija:

Attīstošā, mūsdienīgā, labvēlīgā un harmoniskā vidē palīdzēt veidoties aizrautīgām, radošām un veiksmīgām personībām.

         Vīzija :

    Kompetenta, saliedēta uz bērna interesēm vērsta iestādes komanda, kas palīdz bērniem intelektuāli, sociāli un fiziski sagatavoties dzīvei sabiedrībā un pamatizglītības apguvei.

           Mūsu uzdevumi:

 • Mēķtiecīga pedagoģiskā procesa plānošana un organizēšana atbilstoši programmas prasībām un rotaļnodarbību vadīšanas metodikai, veidojot izglītības procesu kompetenču pieejas pamatnostādnēm;
 • Nodrošināt katra audzēkņa spējām atbilstošu kompetenču attīstību;
 • Psiholoģiski, intelektuāli un fiziski sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei;
 • Veidot bērna „Es” apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, attieksmju, un interešu apzināšanās, spēju izpausties aktīvā darbībā;
 • Nodrošināt vidi, kas nostiprinātu un aizsargātu bērnu drošību un popularizētu veselīgu dzīvesveidu;
 • Sadarboties ar bērnu vecākiem izglītošanas un audzināšanas jautājumos;
 • Mācību un audzināšanas darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātnisko un individuālo pieeju.
 • Nodrošināt iestādes iekšējo un ārējo vidi, atbilstoši mūsdienu prasībām un normatīvajiem aktiem. Pastāvīgi veikt vides uzlabošanu.

          Pulciņi:

 • Sporta deju pulciņš – vad. Oļegs Zaharņovs
 • Angļu valodas pulciņš – vad. Irina Ļaha
 • Latviešu valodas rotaļnodarbības – vad. skolotāja Lilija un grupas skolotājas

Mēs realizējam Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121).

Mēs kopīgi esam radījuši labvēlīgu, mājīgu, interesantu, attīstošu vidi bērniem. Pastāvīgi papildinām rotaļlietu bāzi, iegādājamies jaunus mācību līdzekļus.

Mūsu iestāde pieņem līdzdalību Ekoskolu programmas realizēšanā.

Pieņemam bērnus ar pārtikas alerģiskām slimībām.

Dienas režīms ir atbilstošs katra bērna vecumam. Tiek nodrošināta kvalitatīva sabalansēta ēdināšana 3х dienā brokastis, pusdienas, launags.

Pirmsskolas izglītības iestāde  gaida Jūsu mazuli vecumā no 1 – 7 gadi.

   Mūsu iestāde strādā no plkst.

 • 7.00 – 18.30 – pirmdienās
 • 7.00 – 18.00- pārējās nedēļas dienas (izņemot brīvdienas un svētku dienas)

2x dienā slēgtā teritorijā notiek pastaigas un rotaļas svaigā gaisā, kur blakus smilšu kastei, šūpolēm un slidkalniņam ir iekoptas skaistas puķu dobes.