Mūsu iestādē darbojas iestādes padome, kas katru gadu tiek ievēlēta no jauna.

Iestādē darbojas EKO padome, kurā piedalās arī bērni.