Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma

Pirmsskolas izglītības mācību satura programma “Kompetenču pieeja mācību saturā