Lāčplēša diena

Stāstot par mūsu zemi un valsti, pats galvenais ir runāt ar bērnu saprotamā valodā.  Ir svarīgi, ka bērni izprot Lāčplēša dienu un Latvijas dzimšanas dienu.  Mūsu Sprīdīša  pirmsskolas iestādē pēc diskusijām notiek liela radošo zīmējumu izstāde, kas veltīta Lāčplēša dienai.

Ikvienam no mums ir svarīga piederības izjūta  – ģimenei, tautai, valstij!