Ienākot “Sprīdītī” katrs jutīsies kā mājās. Šo māju sajūtu veido 16 pedagogi un 20 darbinieki. Visi pirmsskolas izglītības skolotāji ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 7 – maģistra grādu pedagoģijā.