Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Irēna Ivanova;
 • Anžela Morozova
 • Aukle Zinaīda Afanasjeva

DIENAS RITĒJUMS

 • DIENAS RITĒJUMS 2021./2022.mācību gadam
  1. posms – no 3 gadiem līdz 5 gadiem

  5.grupa „Saulītes”

  Laiks Dienas gaita Skolotāja darbība
  7.00 Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība visas dienas garumā:

  Netieši vadīta bērnu brīvā rotaļnodarbība, rotaļas, individuālais darbs

  Nodod informāciju vecākiem.

  Sagatavo materiālus dienas aktivitātēm.

  Organizē bērnus patstāvīgai darbībai. Veic individuālo darbu ar bērnu, izmantojot dažādas mācību darba organizācijas formas un  materiālo bāzi.

  8.05 Rīta vingrošana iestādes zālē, vai karantīnas laikā – grupā Veido veselīga dzīvesveida iemaņu apgūšanu. Veicina kustību prasmju un iemaņu nostiprināšanu.
  8.20 Gatavošanās brokastīm

  Brokastis

  Nostiprina higiēnas un  pašapkalpošanās iemaņas.
  9.00-10.00

  Pastaiga

  10.30-12.15

  Rotaļnodarbības visas dienas garumā

  ·         Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā.

  ·         Pastaiga, mācību ekskursija, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā.

  Organizē bērnus patstāvīgai vai skolotājas vadītai rotaļnodarbībai atbilstoši izglītības programmas uzdevumiem.

  Plāno individuālo darbu lasītprasmes centrā.

  Pastaigas laikā iekļauj darbu dabā, dabas vērojumus un eksperimentus, fiziskās aktivitātes.

  12.30 Gatavošanās pusdienām

  Pusdienas

  Nostiprina higiēnas un  pašapkalpošanās iemaņas.
  13.00-15.10 Gatavošanās atpūtai. Atpūta Veido priekšstatus par bērna kā veselas personības attīstību (miega pasaciņa, dziesmiņa u.c. rituāli).
  15.10

   

  Pakāpeniska celšanās, ģērbšanās, ķermeni uzmundrinoša vingrošana. Veido veselīga dzīvesveida iemaņu apgūšanu.
  15.40 Gatavošanās launagam. Launags Nostiprina higiēnas un  pašapkalpošanās iemaņas.
  16.00-17.00

  Pastaiga 17.00-18.00

  Rotaļnodarbības visas dienas garumā

  ·         Mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā.

  ·         Rotaļas, kustību aktivitātes svaigā gaisā;

  ·         Grupas sakārtošana

  ·         Bērnu pavadīšana uz mājām.

  Organizē bērnus patstāvīgai vai skolotājas vadītai rotaļnodarbībai atbilstoši izglītības programmas uzdevumiem.

  Plāno individuālo darbu lasītprasmes centrā.

  Pastaigas laikā iekļauj darbu dabā, dabas vērojumus un eksperimentus, fiziskās aktivitātes.

  Pirmdienās

  18.00-18.30

  Grupas sakārtošana, bērnu pavadīšana uz mājām. Sniedz ieteikumus izglītošanas un audzināšanas jautājumos, sarunās ar bērnu vecākiem.

  Saskaņā ar 17.09.2019 MK Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu