Ekopadomes sastāvs 2021/2022

  • Eko skolas darba koordinatore – Anita Regža (vad.vietn.)
  • Eko padomes priekšsēdētāja – Katrīna Paukšta (iest.vad.)
  • Vecāku pārstāvji – S.Znatnova, Anastasija Tihomirova, Māris jansons
  • Pedagogi – Žaneta Gasjeņeca, Irēna Marčenko, Anžela Selicka, Ludmila Koļesņikova, Svetlana Makejeva
  • Tehniskais darbinieks – Jelena Shostak (saim.dalas. vad.)
  • Iestādes un skolu māsa – Olga Blaževiča
  • Sagatavošanas grupas bērni  – pēc savas vēlēšanās