14.februāris – Draudzības svētki

 

Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde 14. februārī svinēja Draudzības dienu.  Mēs ļoti gatavojāmies šiem svētkiem, bijām tērpušies svētku tērpos, rakstījām labākā drauga vārdu, izgatavojām skaistas sirsniņas, ko piestiprinājām pie krūtīm.  Bērni bija sagatavojuši dāvaniņas, ar kurām savstarpēji viens otru apdāvināja.  Pasākums aizritēja raiti ar dejām, rotaļām, dziesmām. Neizpalika kopīgi minētas mīklas, par kurām saņēma garšīgas sirsniņkonfektes. Nobeigumā bērniem tika sarīkota jautra „disenīte” ar garšīgu cienastu.