vides-nov2019 (5)

Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības Iestādes „SPRĪDĪTIS” Vides novērtējums 2018/2019

Pirmsskolas  vide un apkārtne:

Jau  kuro gadu   mūsu iestādes zaļā platība  ir 0,33 ha platībā,  kur ietilpst pati ēka un  6 bērnu laukumi ar nojumēm.  Neliels sporta laukums,  laukums pasākumiem, pie iestādes ir izveidotas daudzas skaistas puķu dobes, ko vēlamies vēl papildināt. Šajā gadā iniciatīvu izrādīja vecāki, kas dāvināja iestādei dekoratīvās eglītes – pundurpriedes, konuss eglītes .  Pavasarī   pagarinājām žogu,  kur dominē skujkoki- tūjas,  kas aizsedz iestādes teritoriju no braucamās daļas.  Esam kopīgi ar vecākiem  eko sapulcēs nolēmuši, ka turpināsim gar žogu stādīt tūjas, lai pasargātu mūsu mazos un lielos  sprīdīšus no ceļa putekļiem un mašīnu izmešiem. Jau iestādītas 60 tūjas, ko stādījām kopā ar bērniem, vecākiem, darbiniekiem. Teritorijā bija 28 lieli koki un daudz dekoratīvu krūmu, bet diemžēl jau šogad nav četru ābeļu. Pateicoties vecāku aktivitātei un eko padomes locekļiem turpinām  sadarbību ar Z/S „Liepas”, vēlamies papildināt savu zaļo zonu ar krūmiem un augļu kokiem.      Iestādes teritorijā ir vasaras baseins bērniem, ko vēlējamies atjaunot, bet līdzekļu trūkuma dēļ, šo sapni atlikām atkal uz nākošo gadu. Eko padomes sapulcē  vecāki  piedāvāja baseina vietā ierīkot košumdārzu. Šogad Daugavpils pilsētas domei jautājām par baseina demontāžu, jo tas ir palicis nelietderīgs, turklāt jālej daudz ūdens. Domes atbilde bija, ka nepieciešams sakārtot papīrus, lai noņemtu no uzskaites  bilancē, tad arī varēs attiecīgi rīkoties .  Mūsu iestādes apkārtne  ir izveidojusies par jauku atpūtas vietu, kā arī vietu , kur var darboties ne tikai bērni, bet arī pieaugušie.

Enerģija:

Jau  ceturto gadu priecājamies par iestādes renovāciju, kurai ir nosiltinātas sienas, jumts, ielikti jauni logi un durvis. Protams, tagad ir redzami arī rezultāti, ka mazāk patērējas siltums. Iestādē sekojam, lai lieki nedegtu elektrība. Uz elektrības slēdžiem esam uzlikuši zīmītes „Paldies, ka izslēdzāt elektrību”. Šogad plānojam uzlikt pie slēdžiem  “zaļu cilvēciņu” ar smaidu, kas priecāsies, ka izslēdzām elektrību. Rotaļnodarbībās  bērniem stāstam, rādam par elektroenerģijas patēriņu, bērni izsaka savas pārdomas  –  kā ekonomēt elektrību. Iestādē bieži notiek pasākumi, kad neslēdzam gaismu „Sagaidām vakarkrēslu ar svecēm”, „Zemes stunda”. Grupās bērniem no abām pusēm ir lieli logi, tātad gaisma  ekonomējas rītā un vakarā. Āra apgaismojums stabos tika nomainītas pret ekonomiskām – pateicamies  Daugavpils Domei un Izglītības pārvaldei. Mūsu iestādei ir centrālapkure, tāpēc visus apkures rēķinus sūtam uz Izglītības pārvaldi.  Oktobra mēnesī Izglītības pārvaldē bija vadītāju sapulce, kur tika daudz runāts par energo , siltuma , ūdens resursu taupīšanu. Saņēmām papildus daudz ieteikumu kā ir jāekonomē.

Transports:

Mūsu „sprīdīšus” uz pirmsskolas iestādi  nogādā ar sabiedrisko transportu, gan ar mašīnām.  Prieks, ka rītos var redzēt, ka daudzi bērni,  vecāki,  skolotāji izvēlas iet kājām, braukt ar velosipēdiem. Esam netālu no galvenā ceļa, tāpēc vienmēr pievēršam bērnu un vecāku uzmanību drošībai.  Ir uzlikta ceļa zīme, kas nosaka, ka pie iestādes 1 stundu drīkst stāvēt  tikai personāla automašīnas . Diemžēl, šogad ir izveidojusies tendence, ka iestādes stāvvietā mašīnas novieto apkārtējo māju iedzīvotāji.  Turpināt veicināt vecākus izmantot divriteņus, un piedalīties akcijā „Diena bez auto”.  Jauki, ka  vairāki vecāki izvēlas braukt ar velosipēdiem.   Sadarbojamies ar „Ceļu” policiju. Ciemos nāk policisti, kur stāsta, demonstrē, rāda, izspēlē kopā ar bērniem dažādas situācijas, saistībā ar ceļa noteikumiem. Turpinām arī savu tradīciju, kad iestājoties tumšajam laikam, bērni, vecāki, tiek pārbaudīti par atstarotāja esamību.

 Atkritumi:

Atkritumus izved „CLEAN R”.  Šī firma   uzstādīja  pie mūsu iestādes zilo konteineru, kur tas kalpo izlietotajam papīram.  Mūsu bērni un darbinieki, vecāki šķiro atkritumus jau ceturto gadu. Diemžēl, mūsu pilsētā vēl līdz šim brīdim nav sakārtots jautājums par atkritumu šķirošanu. Daudzi vecāki nes atkritumus uz mūsu iestādes konteineriem .    Katru gadu piedalāmies bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” . Prieks, ka šo konkursu cenšas atbalstīt  visi vecāki , darbinieki, bērni arī šogad.  Ar prieku piedalītos arī makulatūras vākšanas konkursā, bet diemžēl nav vietas, kur glabāt makulatūru.   Pārtikas atkritumus izved zemnieks mājlopu barošanai. Lai pieteiktu iestādei produktus ēdienreizēm, iestādes māsa izvērtē un izskaitļo, cik vajadzīgs, lai pieteiktu produktus rītdienai. Iestādē notiek regulāra vecāku aptauja par bērnu apmeklēšanu, kur līdz ar to ir zināms, cik ir vajadzīgs pieteikt produktu.

Visi kopā ar lielu prieku kopjam un veidojam estētiski pievilcīgu mūsu iestādes teritoriju. Savā darbā izmantojam materiālus, kurus iespējams pārstrādāt otrreiz. Grupās – bērni un skolotājas rotaļnodarbībās izmanto avīzes, reklāmas, domājam par apļveida ekonomiku pirmsskolā.  Pie pirmsskolas ir arī komposta kaudze. Nopļauto zāli šogad Eko padome sēdē nolēmām likt zem krūmiem, tūjām , kas kalpos kā mulča un komposts. Šo darbību atzinīgi novērtēja vecāki.Ūdens:    Mūsu iestādē ir  ūdens skaitītāji, darbinieki cenšas būt taupīgi, notiek kontrole no eko padomes locekļu puses, un izglītības pārvaldes. Lielākais ūdens patēriņš ir ikdienas- trauku, sanitārais mezgls, veļas mazgāšana,  vasarā –  puķu dobju, laukumiņu laistīšana. Baseinu  nepiepildām ar ūdeni, jo tas ir caurs. Svarīgi, ka ir metodiskie līdzekļi un programma, kur  skolotājas bērniem sniedz papildus zināšanas par ūdens aprites ciklu, sastāvu, piesārņojumu utt. Kopīgi ar bērniem atceramies, pārrunājam ,  ka pagājušogad bija tēma ´”ūdens” , ko šī tēma deva pieaugušajiem , bērniem, līdzcilvēkiem.  Turpinām taupīt ūdeni. Šogad sniedzām rakstisku atbildi uz Izglītības pārvaldi, par ūdens patēriņa salīdzināšanu ar citiem gadiem . Šogad  ūdens  patēriņš  ir samazinājies.Mācību saturs:    Jau vairākus gadus esam pievērsušies  eko programmas realizēšanai pirmsskolā, veiksmīgi sasaistam ar mācību saturu. Jauki, ka ir paraugs – programma, kur tiek detalizēti viss parādīts par katru tēmu, ko izmantot rotaļnodarbībās, kā arī , kādos avotos meklēt. Plānojam arī nākošgad  dalīties pieredzē ar pilsētas un Latvijas izglītības iestādēm savā  darba pieredzē.  Tēma  „Mežs”, kur tiks atspoguļots , kā dažādās rotaļnodarbībās, pastaigās, svētkos apgūt padziļināti tēmu attiecīgi bērnu vecumam.  Darbības plānu sasaistam ar pirmsskolas darbības plānu, ko  aktīvi  izmantojām savās rotaļnodarbībās visa gada garumā – mācību pastaigās, ekskursijās, dažādos pasākumos. Šogad  eko sapulcē nolēmām , ka Rīcības dienā kopīgi ar 26. bērnudārzu dosimies uz mežu Lielajā Rudens talkā.Līdzdalība:

Šogad  pirmo gadu esam iesaistījušies e-Twinning   projektā, tāpēc daudzas aktivitātes ,kas būs saistītas ar tēmu “Mežs” , prezentēsim savus darbus un fotogrāfijas.  Jauki , ka esam iesaistījušies projektā “Bioloģiskā daudzveidība” , tāpēc daudzas zināšanas, pētnieciskās prasmes mūsu “sprīdīšiem”  nāks klāt .

Iestādes pasākumos tiek iesaistīti visi bērni (atbilstoši bērnu vecumam), viņu vecāki, vecvecāki, pirmsskolas darbinieki un līdzcilvēki.  Protams paši aktīvākie ir 5-7gadus veci bērni, viņi izsaka savu viedokli, parāda savos darbos attieksmi pret apkārtējo vidi. Rotaļnodarbībās šogad vairāk tiks pievērsts tēmas izzināšanai „Mežs”.  Mūsu bērni labprāt par piedzīvojumiem un jaunajām zināšanām dalās ar citiem.  Esam tie, kas apmeklē Jaunbūves  bibliotēku, kurā bieži notiek dažādas  aktivitātes Eko programmas ietvaros.

Lai veiksme  turpmākajos darbos Jums un Mums.