Putras diena

Oktobris jau tradicionāli ir kļuvis par Putras mēnesi, kura ietvaros mūsu pirmsskolas iestādē notiek putras stundas, putras pagatavošanas meistarklases un dažādas citas par graudaugiem izglītojošas aktivitātes.  Šajā pasākumā mūsu galvenais pārstāvis ir iestāžu un skolu māsa O. Blaževiča. Šogad kopā ar bērniem veidosim garu stāstu par putrām, iekļaujot gan ēšanas tradīcijas, gan pagatavošanu, gan arī putru kultūrvēsturisko mantojumu. Mēs kopā ar bērniem izveidojām  jaunu putras stāstu – mūsdienīgu, interesantu, aizraujošu.  Jauki, ka mūsu bērni bija īsti žurnālisti, un pētnieki, kas izpētīja un turpina pētīt Ekoskolas programmas tēmas “Pārtika” ietvaros, cik daudz putras un citu ēdienu izmetam atkritumos.