Mārtiņdiena

  Esam aizvadījuši skaistus gadskārtu svētkus – Mārtiņdienu. Cik jauki  bija vērot maziem un lieliem kā mūsu sagatavošanas grupas bērni kopā ar audzinātājām devās Mārtiņdienas ķekatās.

Gatavojoties Mārtiņdienai bērni izzināja latviešu tautas tradīcijas un senlatviešu paražas par Mārtiņiem. Katrā grupiņā bērni kopā ar grupu skolotājām un auklītēm gatavoja svētku našķus ķekatnieku sagaidīšanai. Lai kopā svinētu latviešu gadskārtu svētkus, bērni bija tērpti visdažādākās maskās un mūzikas skolotājas vadībā gāja ķekatās pie kaimiņu grupas bērniem, dziedāja, gāja rotaļās, minēja mīklas un mielojās ar pašu gatavotiem našķiem. Visgaršīgākie našķi bija mūsu mīļā maizīte.  Svētki aizvadīti, nu ir laiks sagaidīt ziemiņu.