Labie darbi planētai – Ekoskolu Rīcības dienas

no 2.11. līdz 6.11. mūsu iestādē notika Ekoskolu Rīcības dienas “Labie darbi planētai”, kur šī gada tēma bija “Pārtika”. Šīs nedēļas laikā bija daudz darba, gan bērniem, gan pieaugušajiem, kur kopīgi tika runāts, rinātas  problēmsituācijas par pārtikas atkritumiem.  Ar sagādātajiem svariem –  svērām, pierakstījām atkritumus. Bērni izteica savus secinājumus, kā cilvēki  varētu samazināt pārtikas atkritumus. Arī paši mazākie bērni grupa “Putniņi” piedalījās Rīcības dienās, kur viņi demonstrēja savas pašapkalpošanās prasmes –  ielikt biezputru tik cik apēdīs.  Vecākie bērni “grupa “Puķītes” ļoti nopietni meklēja produktos “palmu eļļu”. Sadarbībā ar vecākiem tapa jauka, pamācoša zīmējumu izstāde “Kā rīkoties ar pārtikas atlikumiem”. Rīcību dienu aktivitātes turpināsies, jo bērni izteica vēlmi vēl vairāk uzzināt par pārtikas produktiem un to, kas ir ražotāji un audzētāji.