KAS IR KOMPOSTS JEB KLĀT RUDENS TALKA

Š.g. 25.oktobrī mūsu iestādē tika rīkota Rudens talka – 2019.
Rudens, koki, lapas. Vai, cik to ir daudz! Kur lai liek nokritušās lapas? Šo problēmsituāciju risināja iestādes bērni un darbinieki, vecāki, kad tika veikts vides novērtējums, darbojoties Ekoskolu programmā. Jā, rīkosim Rudens talku!

Ar vecāku atbalstu tika sarūpēti bērniem grābekļi, slotas, maisi. Mūsu iestādes remontstrādnieks izraka bedri, lai tur mēs varētu sanest sagrābtās lapas. Sētniece Vija stāstīja par darbarīkiem un to drošu izmantošanu. Draudzīgā gaisotnē kopīgi tika grābtas lapas un nestas uz komposta bedri. Tā tika piepildīta pilna līdz augšai, jo lapu bija tiešām ļoti daudz.

Bija uzdots arī jautājums, kas notiek tālāk ar lapām bedrē? Izrādās, ka daba un koki ir gudri, lapām dzeltējot, vairākumā vērtīgo vielu zari sasūc atpakaļ, lai pavasarī barotu jaunās lapiņas, bet no nokritušajām lapām, kas pūstot komposta bedrē, rodas vērtīgs bezmaksas mēslojums. Komposta kaudzē mājvietu atrod gan sliekas, gan gliemeži, gan dažādi kukaiņi. Satrūdējušās lapas, kas pārvērtīsies atkal melnzemē, pavasarī izmantosim puķu dobēm, krūmiem, kokiem kā vērtīgu „ēdienu”.

Pateicoties daudzu talcinieku aktīvajam atbalstam, iestādes pagalms ir kļuvis tīrs un sakopts, kā arī šāda cilvēku rīcība videi ir draudzīga.