JAUNĀS KOKA SPĒLES

Un kopīgi tapa jaunas koka spēles…

Šajā gadā bija cieša sadarbība ar bērnu un jauniešu centru “Jaunība”.  Tehniskās modelēšanas pulciņu vada jauka pedagoģe Anfisa  Labute. Šo pulciņu apmeklē bērni vecumā no 7-15 gadiem. Pedagoģe Anfisa piedāvāja saviem audzēkņiem izgatavot dažādas rotaļlietas pirmsskolēniem.

Cik  daudz bija prieka tās saņemot, sevišķi, kad spēlējoties bija jādomā, kā pareizi savienot detaļas, kā pierakstīt burtus un ciparus. Atliek tikai pašiem izkrāsot jaukos darbiņus.

Pateicamies pedagoģei par jauko sadarbību, un skolēniem par jaukajām dāvanām!