Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas izglītības skolotājas:

  • Ņina Kislaja,
  • Marina Turzenoka,
  • Aukle  Larisa Kapustina

Tas, kurš vēršoties pagātnē, spēj atrast jauno, ir cienīgs būt par skolotāju.
Konfūcijs

DIENAS RITĒJUMS

7.00 – 8.00 – Sprīdīšu pieņemšana, darbība;
8.00 – 8.10 –  Rīta rosme;
8.10  – 8.35 –  Brokastis;
9.00 – 9.30  –  Attīstošās rotaļnodarbības;
10.00 – 11.30 –  Pastaiga;
11.50 – 12.20 –  Pusdienas;
12.30 – 15.05 –  Miegs;
15.10 – 15.30 –  Pakāpeniska celšanās, darbība;
15.35 – 15.50 –  Launags;
15.55 – 16.30 – Spēles, darbība, bērnu darbs;
16.45 – 18.00 – Pastaiga;

Rotaļdarbību plāns dienai – integrēts

Valodas joma, Sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma, dabaszinību joma, matemātikas joma, tehnoloģiju joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma.

  • caurviju prasmju attīstīšana;
  • tikumiskā audzināšana.