Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas izglītības skolotājas:

  • Anžela Selicka;
  • Irēna Marčenko;
  • Aukle Tatjana Lazurka

Dienas ritējums

7.00 – 8.00 Sprīdīšu sagaidīšana, darbība, individuālais darbs;
8.15 – 8.30 Rīta rosme;
8.35 – 8.45 Brokastis;
9.00 – 11.00 Rotaļnodarbības;
11.15- 12.30 Pastaiga;
12.45- 13.00 Pusdienas;
13.10- 15.20 Salds miegs;
15.20- 16.10 Pakāpeniska celšanās, darbība;
16.10- 16.20 Launags;
16.25- 17.00 Spēles, darbība;
17.00- 18.00 Pastaiga;

Rotaļdarbību plāns dienai – integrēts

Valodas joma, Sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma, dabaszinību joma, matemātikas joma, tehnoloģiju joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma.

  • caurviju prasmju attīstīšana;
  • tikumiskā audzināšana.