Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas izglītības skolotājas:

  • Irina Rjazanceva;
  • Nataļja Makejeva
  • Aukle Zinaīda Afanasjeva

DIENAS RITĒJUMS

7.00 – 8.00 – Sprīdīšu pieņemšana, darbība;
8.05 – 8.20 – Rīta rosme;
8.25 – 8.40 -Brokastis;
9.00- 10.00 – Attīstošās rotaļnodarbības;
10.30- 12.15 -Pastaiga;
12.30 -12.50 -Pusdienas;
13.00 -15.10 -Miegs;
15.15 -16.00 -Pakāpeniska celšanās, darbība;
16.00 -16.15 -Launags;
16.15 -17.00 – Spēles, darbība, bērnu darbs;
17.00 -18.00 – Pastaiga;

Rotaļdarbību plāns dienai – integrēts

Valodas joma, Sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma, dabaszinību joma, matemātikas joma, tehnoloģiju joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma.

  • caurviju prasmju attīstīšana;
  • tikumiskā audzināšana.