Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas izglītības skolotājas

  • Tatjana Oņiščenko;
  • Svetlana Makejeva;
  • Aukle Jelena Ungure

DIENAS RITĒJUMS

7.00 – 8.00 – Sprīdīšu pieņemšana, darbība;
7.55 – 8.15 – Rīta rosme;
8.20 – 8.35 – Brokastis;
9.00 – 10.00 – Attīstošās rotaļnodarbības;
10.20 – 12.00 – Pastaiga;
12.20 – 12.40 – Pusdienas;
12.50 – 15.10 – Miegs;
15.15 – 15.40 – Pakāpeniska celšanās, darbība;
15.40 – 15.55 – Launags;
15.55 – 17.00 – Spēles, darbība, bērnu darbs;
17.00 – 18.00 – Pastaiga;

Rotaļdarbību plāns dienai – integrēts

Valodas joma, Sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma, dabaszinību joma, matemātikas joma, tehnoloģiju joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma.

  • caurviju prasmju attīstīšana;
  • tikumiskā audzināšana.