Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas izglītības skolotājas:

  • Anžela Morozova
  • Ludmila Kolesņikova
  • Aukle Inna Makarova

Dienas ritējums

7.00 – 8.00 Sprīdīšu pieņemšana, darbība, individuālais darbs;
8.25 – 8.40 Rīta rosme;
8.45 – 8.55 Brokastis;
9.00-11.00 Attīstošās rotaļnodarbības;
11.15-12.35 Pastaiga;
12.50-13.05 Pusdienas;
13.10-15.20 Miegs;
15.20-16.10 Pakāpeniskā celšanās, darbība;
16.15-16.30 Launags;
16.35-17.00 Spēles, darbība, bērnu darbs, pulciņi;
17.00-18.00 Pastaiga;

Rotaļdarbību plāns dienai – integrēts

Valodas joma, Sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma, dabaszinību joma, matemātikas joma, tehnoloģiju joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma.

  • caurviju prasmju attīstīšana;
  • tikumiskā audzināšana.