Ekopadomes sastāvs:

  • Eko skolas darba koordinatore – Anita Regža (vad.vietn.)
  • Eko padomes priekšsēdētāja – Jelizaveta Dupaka (iest.vad.)
  • Vecāku pārstāvji – Jevģēnija Dalecka, Zinaīda Afanasjeva,
  • Vecvecāks – Marina Kursiša.
  • Pedagogi – Irēna Marčenko, Jelena Cirša, Žanna Gasjaneca
  • Tehniskais darbinieks – Jelena Shostak (saim.dalas. vad.)
  • Iestādes māsa – Olga Blaževiča
  • Sagatavošanas grupas bērni.