Ekopadomes sastāvs 2020/2021

  • Eko skolas darba koordinatore – Anita Regža (vad.vietn.)
  • Eko padomes priekšsēdētāja – Jelizaveta Dupaka (iest.vad.)
  • Vecāku pārstāvji – S.Znatnova, I.Makarova
  • Pedagogi – S. Makejeva, Ž. Gasjaneca,A.Morozova, A.Selicka,I.Rjazanceva, M.Turzenoka
  • Tehniskais darbinieks – Jelena Shostak (saim.dalas. vad.)
  • Iestādes un skolu māsa – Olga Blaževiča
  • Sagatavošanas grupas bērni  – K.Fjodorovs, i.Ponamarjova, M.Čerkovs