CEĻĀ PIE DABAS

Vecākās grupas bērni devās iepazīties ar Gubišča ezeru. Ar mērķi iepazīt blakus ezeram augošus kokus. Bērni vēroja, atzīmēja kokus,  skaitīja cik ir vienādu koku. Iepazina  jaunu koku – Goba. Tika nolemts vairāk iepazīt  Gobu enciklopēdijā. Mācību pārgājiens turpinājās pie ezera, kur kopīgi skaitījām pīles un gulbjus.

Noslēgumā bērni veidos novērojumu grāmatu, kur katru mēnesi pārgājienā tiks atzīmēts, kas ir mainījies pie ezera vai parkā.