Aktualitātes

Rīcību dienu ietvaros notika jauka sadarbība ar Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestādi – Ekoskola. Ar prieku izpildījām uzdevumus, kas bija saistīti ar viņu šī gada  tēmu “Biologiskā daudzveidība”. Esam priecīgi, ka mūsu bērniem izdevās izpildīt dotos uzdevumus – atrast piecus lielus kokus, tos izmērīt, tad četrus dažādus krūmus un trīs dažādas ziemcietes.  Bērni diskutēja,...

no 2.11. līdz 6.11. mūsu iestādē notika Ekoskolu Rīcības dienas “Labie darbi planētai”, kur šī gada tēma bija “Pārtika”. Šīs nedēļas laikā bija daudz darba, gan bērniem, gan pieaugušajiem, kur kopīgi tika runāts, rinātas  problēmsituācijas par pārtikas atkritumiem.  Ar sagādātajiem svariem –  svērām, pierakstījām atkritumus. Bērni izteica savus secinājumus, kā cilvēki  varētu samazināt pārtikas atkritumus....

  Esam aizvadījuši skaistus gadskārtu svētkus – Mārtiņdienu. Cik jauki  bija vērot maziem un lieliem kā mūsu sagatavošanas grupas bērni kopā ar audzinātājām devās Mārtiņdienas ķekatās. Gatavojoties Mārtiņdienai bērni izzināja latviešu tautas tradīcijas un senlatviešu paražas par Mārtiņiem. Katrā grupiņā bērni kopā ar grupu skolotājām un auklītēm gatavoja svētku našķus ķekatnieku sagaidīšanai. Lai kopā svinētu...

Ir liels gandarījums par jauko sporta nedēļu, kur mēs visi kopā  gan lielie, gan mazie varējām sportot no visas sirds. Ārā, sporta laukumos bērni paši plānoja aktivitātes ar dabas materiāliem.  Bērni sacentās, kurš pārleks pāri baļķiem, aizmetīs tālāk kastaņus, čiekurus  meta spainī. Notika lielās skriešanas sacensības.  Zālē, grupas bērni izdomāja, ka dosies pārgājienā uz “mežu”,...

Oktobris jau tradicionāli ir kļuvis par Putras mēnesi, kura ietvaros mūsu pirmsskolas iestādē notiek putras stundas, putras pagatavošanas meistarklases un dažādas citas par graudaugiem izglītojošas aktivitātes.  Šajā pasākumā mūsu galvenais pārstāvis ir iestāžu un skolu māsa O. Blaževiča. Šogad kopā ar bērniem veidosim garu stāstu par putrām, iekļaujot gan ēšanas tradīcijas, gan pagatavošanu, gan arī...